Plantenrijk: (taxonomisch) (1x)

Opzoeken
Zoek definities in 1177 woordenboeken en woordenlijsten

Plantenrijk: (taxonomisch)

Taxonomisch overzicht: afdeling, onderafdeling, klasse, onderklasse, orde, onderorde, familie, onderfamilie, stam, onderstam, geslacht, soortaanduiding, ondersoort, variëteit,
Gevonden op http://www.houtwal.be/vakjargon/_vaktaal_index.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.