Zoek op

politieke partij

politiek: een vereniging van personen die dezelfde normen, waarden en belangen delen en daarvoor opkomen. Politieke partijen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=politieke partij

politieke partij

politiek: een vereniging waarvan de aanduiding op grond van artikel G 1 van de Kieswet is geregistreerd in het register van ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/politieke partij

politieke partij

Groepering die streeft naar politieke invloed door, althans in een democratie , deelname aan verkiezingen . Dit gebeurt meestal op basis van samenhangende opvattingen die zijn neergelegd in een partijprogramma waar partijleden zich over hebben uitgesproken. Politieke partijen zijn vaak ook de leveranciers van volksvertegenwoordigers en bestuurders,...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/nederlandse-politiek/politieke-partij

Politieke partij

Hoewel het tegenwoordig vaak wel het geval is, zijn politieke partijen geen voorwaarde voor het functioneren van een parlementaire democratie. Waar de parlementsleden eerder onafhankelijk werkten en zich verenigden in informele allianties en kiesverenigingen, ontstonden pas daarna meerdere grote politieke partijen. In veel democratische landen, zo...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Politieke_partij

Politieke partij

een politieke partij is een groep mensen die ongeveer hetzelfde denken over het besturen van een land of een regio. Mensen die dezelfde mening hebben kunnen samen een politieke partij oprichten. Samen zijn ze sterker dan alleen. Op die manier proberen ze hun ideeën uit te voeren. Ze zullen hun ideeën in een partijprogramma neerschrijven en zo vee...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10629

Politieke Partij

Een vereniging van mensen, die ongeveer dezelfde opvattingen heeft over hoe het land bestuurd moet worden.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

politieke partij

[Politiek] een politieke vereniging, een groep van mensen die bepaalde politieke standpunten verdedigen
Gevonden op https://quizlet.com/45214053/aan-het-woord-41-politiek-in-belgie-flash-card

Politieke partij

[Geschiedenis] Organisatie die invloed wil op de overheid en meedoet aan verkiezingen. In een politieke partij zitten mensen met dezelfde politieke ideeën
Gevonden op https://quizlet.com/90559200/geschiedenis-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.