Zoek op

Portfolio-analyse

een methode gericht op de analyse van het inkooppakket waarbij aan de hand van twee criteria namelijk de mate van toeleveringsrisico en de invloed op de winstpositie van de onderneming, de volgende product-indeling gemaakt wordt: Strategische producten; Knelpuntproducten; ‘Hefboom’producten; Normale producten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10336

Portfolio-analyse

De portfolio-analyse wordt in de marketing gebruikt bij beslissingen over investeringen in product-marktcombinaties (het portfolio) waarin de organisatie actief is. Ook uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling kunnen als investeringen in een portfolio worden gezien. Een portfolioanalyse geeft inzicht in de mate van aantrekkelijkheid: hoe groot is d...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Portfolio-analyse
Geen exacte overeenkomst gevonden.