Zoek op

premiereserve

verzekeringsrecht: de som die een verzekeringsmaatschappij op een bepaalde tijd moet bezitten om aan haar verplichtingen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/premiereserve

Premiereserve

Zie: Voorziening pensioenverplichtingen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10709

Premiereserve

Voorziening voor onverdiende premie. Bij schadeverzekeringen worden de premies door de verzekeringnemers vooruitbetaald. De termijn waarover de premies worden betaald is vaak een jaar. Voor de op de balansdatum van de verzekeraar nog niet verstreken gedeelten van de verzekeringstermijnen worden de in het boekjaar ontvangen premies per balansdatum a...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.