Zoek op

proces

het proces zelfst.naamw.Uitspraak:   [proˈsɛs] Verbuigingen:   proces|sen (meerv.) 1) verloop van een geleidelijke verandering Voorbeelden:   `ontwikkelingsproces`, `genezingsproces`, `leerproces` 2) rechtszaak juridisch Voorbeeld:&n...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/proces

Proces

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (-sen), rechtsgeding; (in de geneeskunde.) voortgang eener ziekte.
~ -VERBAAL, o. (...sen-verbaal), ambtelijk verslag -, acte van feiten en handelingen; een - opmaken; - maken tegen [iemand] , die zich aan eene overtreding van wetten heeft schuldig gemaakt en betrapt wordt.
~SIE, v. (...ën), [bij ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0019.htm

proces

het verloop, bijvoorbeeld van een ziekte of ontsteking
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

Proces

De fase tussen het initiëren en het afronden van een ontwikkeling, zoals een werk-, productie-, veranderings- of groeiproces. Een proces is voortschrijdend, het einde is veelal kunstmatig. Niet te verwarren met procedure (werkinstructie op basis van taak) en protocol (`draaiboek` gebaseerd op professionele normen).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10183

Proces

Een set van samenhangende activiteiten om input (bv. planningen, veiligheidsrapporten, adviezen) om te zetten in output (bv. inspecties, onderzoeksrapporten, handhavingsmaatregelen). Een proces wordt gestart door een duidelijke trigger en eindigt met een duidelijk resultaat.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10186

proces

De manier waarop zich iets ontwikkelt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10628

proces

Een proces begint vaak met een dagvaarding, daarna kunnen beide partijen een pleidooi houden. Vervolgens wijst de rechter vonnis.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Proces

De virtuele adresruimte en de stuurgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een programma.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10860

Proces

Twistgeding; rechtsgeschil dat door partijen bij de rechterlijke macht aanhangig is gemaakt en de behandeling daarvan door de rechterlijke macht.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

proces

Def.: een activiteit, dan wel een geheel van samenhangende of elkaar beïnvloedende activiteiten, uitgevoerd door een of meer onderdelen van de zuiveringsinfrastructuur-het kunstwerk. Toelichting: Van toepassing op b.v. zuiveringen, gemalen en slibbehandeling. Processen worden niet uitputtend beschreven in termen van gegevenselementen...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Proces

Een geheel van samenhangende activiteiten – bedoelde en niet-bedoelde – die feitelijk plaatsvinden in het verband (de context) om een bepaald doel te bereiken. Onder activiteiten valt ook relevante inactiviteit. Een procesbeschrijving is descriptief, gaat over hoe het werkelijk is (Sein). Procedures, protocollen, richtlijnen en (werk)instructie...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110

Proces

Een uitsteeksel van de hoofdstructuur
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/25756144

proces

rechtsgeding; verloop, werkwijze (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/proces

proces

Waar in Nederland kun je fossielen vinden? Hoe oud zijn ze? Hoe zag Nederland eruit in de tijd dat de dieren, waarvan we nu fossielen vinden, leefden? Welk klimaat heerste er? Je zult zien, elk fossiel vertelt zijn verhaal. Door de vele vondsten hebben geologen een vrij goed beeld van Nederland door de miljoenen jaren heen. De kennis die er al is...
Gevonden op http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i003801.html

proces

Welke technieken staan de wetenschap ter beschikking om bedreigde soorten van de ondergang te redden? Of om uitgestorven dieren te laten herleven? Welke dieren komen in aanmerking om gered te worden? Zijn daar criteria voor aan te leggen? Zo ja, welke? Er lopen wereldwijd een groot aantal projecten met als doel bedreigde dieren voor uitsterven te ...
Gevonden op http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i003813.html

proces

Waar in Nederland kun je fossielen vinden? Hoe oud zijn ze? Hoe zag Nederland eruit in de tijd dat de dieren, waarvan we nu fossielen vinden, leefden? Welk klimaat heerste er? Je zult zien, elk fossiel vertelt zijn eigen verhaal. Door de vele vondsten hebben geologen een vrij goed beeld van Nederland door de miljoenen jaren heen. De kennis die er ...
Gevonden op http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i004284.html

proces

Walvissen en dolfijnen zijn op zee moeilijk te herkennen. Het grootste deel van hun lichaam zit onder water en vaak zie je alleen hun rugvin. Ervaren waarnemers hebben aan een rugvin genoeg en kunnen walvissen herkennen aan hun ademwolk. Dit is een wolk die boven water zichtbaar is als walvissen uitademen. Elke soort heeft zijn eigen vorm wolk.
Gevonden op http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i004337.html

Proces

een instantie van een programma. Als je een programma 3x tegelijk opstart zijn er 3 processen van dat programma bezig
Gevonden op http://www.pc-tutorials.nl/computerwoordenboek.php?lijst

Proces

Een proces bestaat uit een aaneenschakeling van stappen waarbij activiteiten worden uitgevoerd die bijdragen tot het realiseren van een product of een vastgelegd eindresultaat. Bij elke stap kunnen mensen, materialen, uitrustingsgoederen of andere middelen worden ingezet. Bij elk proces horen meetbare inputs en outputs en kunnen parameters worden g...
Gevonden op http://www.wvg.vlaanderen.be/juriwel/nieuws/vr/pdf/glossarium.pdf

Proces

Een proces is een geordende reeks van processtappen die wordt uitgevoerd om een dienst of service te leveren.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Proces

Een proces is een verzameling van activiteiten met een gemeenschappelijke bedoeling
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Proces

Verzameling van onderling samenhangende middelen en activiteiten die 'inputs' (invoer) omzet in 'outputs' (uitvoer).
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Proces

[Geschiedenis] Rechtszaak; verloop
Gevonden op https://quizlet.com/127436425/geschiedenis-flash-cards/

Proces

De interactie tussen zorgverleners en patiënten, een opeenvolging van handelingen of gebeurtenissen in de tijd.
Gevonden op www.igz.nl
Geen exacte overeenkomst gevonden.