Zoek op

Proceseigenaar

De eindverantwoordelijke manager van een werkproces.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10046

Proceseigenaar

Persoon verantwoordelijk voor een (bedrijfs)proces
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10273

Proceseigenaar

Een proceseigenaar heeft een globaal zicht op het geheel van een proces. Hij legt de grote lijnen vast, bepaalt de doelstellingen en stuurt het proces. De proceseigenaar van een sleutelproces is lid van het directiecomité en dus leidinggevend. Hij is verantwoordelijk voor alle activiteiten binnen het proces en voert op regelmatige tijdstippen audi...
Gevonden op http://www.wvg.vlaanderen.be/juriwel/nieuws/vr/pdf/glossarium.pdf

proceseigenaar

De persoon die verantwoordelijk is voor het beheersen van een proces. De kenmerken van 'eigendom' zijn: zeggenschap, regelvermogen, inzet, inzicht, bevoegdheid. Een proceseigenaar kan te maken hebben met verschillende lijnmanagers als het proces de basisfuncties overschrijdt.
Gevonden op http://users.pandora.be/dirk.van.aerschot/vlaamsbrabant/documenten/voorafga
Geen exacte overeenkomst gevonden.