Zoek op

productdifferentiatie

markten en prijzen: Het bestaan van kwaliteitsverschillen waardoor kopers voorkeur hebben voor product A in plaats van product ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=productdifferentiatie

productdifferentiatie

is het streven (commerciëel beleid) van de producenten om hun producten te onderscheiden van die van de concurrenten. Hierbij is het voeren van een duidelijke merknaam onontbeerlijk. De verschillen kunnen bijvoorbeeld ontstaan door verschil in kwaliteit, vormgeving of service. Ook door reclame kan de kopersvoorkeur veranderen, en neemt de
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip08.htm

Productdifferentiatie

Een marktsituatie waarin voor de klanten duidelijk onderscheid bestaat tussen de producten van de ondernemingen in een bedrijfstak.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10179

Productdifferentiatie

Productdifferentiatie is een marketingterm waarmee gedoeld wordt op het aanbrengen van verschillen in het productaanbod van verschillende aanbieders. Het tegenovergestelde van productdifferentiatie is commodificering, waarbij de verschillen tussen producten in de perceptie van consumenten zodanig gereduceerd zijn dat onafhankelijk van wie de aanbi...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Productdifferentiatie

Productdifferentiatie

Het verschijnsel dat bedrijven proberen bij hun klanten voorkeuren te kweken door een product aan te bieden dat zich onderscheidt van dat van de concurrenten.
Gevonden op https://www.finler.nl/productdifferentiatie/

productdifferentiatie

is het streven (commerciëel beleid) van de producenten om hun producten te onderscheiden van die van de concurrenten. Hierbij is het voeren van een duidelijke merknaam onontbeerlijk. De verschillen kunnen bijvoorbeeld ontstaan door verschil in kwaliteit, vormgeving of service. Ook door reclame kan de kopersvoorkeur veranderen, en neemt de heteroge...
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm

Productdifferentiatie

1) Dit is het streven (commercieel beleid) van de producenten om hun producten te onderscheiden van die van de concurrenten. Hierbij is het voeren van een duidelijke merknaam onontbeerlijk. De verschillen kunnen bijvoorbeeld ontstaan door verschil in kwaliteit, vormgeving of service. Ook door reclame kan de kopersvoorkeur veranderen, en neemt de he...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.