Zoek op

Protolyse

Protolyse of protolytische reactie is een chemische reactie waarbij een waterstofion (H+) tussen de twee bij de reactie betrokken stoffen wordt overgedragen en dus niet zoals vaak foutief wordt aangegeven wordt afgestaan. De protolyse is een reactie volgens het belangrijke zuur-base-concept van de Brønsted en Lowry zuur-base-theorie. Volgens deze...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Protolyse
Geen exacte overeenkomst gevonden.