Zoek op

provoost

strafrecht: functionaris die toeziet op orde en tucht. Bijv. een militair die is belast met het toezicht op gestrafte m ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/provoost

provoost

gerechtelijk ambtenaar, zoals ambtman en baljuw ook gevonden opzichter van orde en tucht in een legerplaats
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

provoost

militaire gevangenis, (onder streng arrest)
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Provoost

Bestuurder van een gevangenis ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Hij verschijnt in Drenthe voor het eerste in het begin van de 17e eeuw.
Drenthe kende toen slechts twee gevangenissen: één in Coevorden in de kelder van het kasteel en één bij de landschapsgebouwen, in wat thans de Kloosterstraat heet...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Provoost

Provoost

Let op: Spelling van 1858 (van het Fr. prévôt, en dit van het Lat. praepositus); eigenlijk iemand, die over iets gesteld is; wijders diegene, welke de overtreders, onder de krijgslieden en schutters, gevangen neemt, ook kapitein-geweldiger genoemd, en van hier wordt die gevangenis zelve, de provoost, ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Provoost

Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. (-en), [bij militairen] , zeew.) rechtsbeamte; -geweldige, [zeker, zekere] ambtenaar (bij krijgsraden).
~, v. soldaten-gevangenis.
~LANTAREN, v. (-s), (zeew.) dievenlantaarn.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0019.htm

Provoost

, zie VOC-Scheepsbemanning
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10793

Provoost

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Provoost``] 1o. In den tijd der landsknechten de militaire ambtenaar, die de politie in de legerplaatsen handhaafde, het toezigt over de markten, marketenters enz. in het kamp hield, overtreders van de krijgsartikelen in arrest stelde, hen bewaakte en door de hem toegevoegde stokkenknechten b...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0017.htm

Provoost

[persoon] - De provoost, via het Frans prévôt, uit het Latijn propositus resp. praepositus = hogergeplaatste, was in de 16de eeuw een militaire ambtenaar met bevoegdheid van regimentspolitie, zowel bij land- als zeemacht. Zijn taak was het om in zijn regiment het uitvoeren en inhouden van de veldverordening onder de lands...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Provoost_(persoon)

provoost

bestuurder, opzichter (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/provoost

provoost

opzichter
Jaar van herkomst: 1240 (Bern. )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

PROVOOST

1) Beroep 2) Bewaker 3) Cipier 4) Gevangenis 5) Juridisch ambtenaar 6) Militair straflokaal 7) Soldatengevangenis 8) Straflokaal 9) Tuchtmeester
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/PROVOOST/1

PROVOOST

1) Beroep 2) Bewaker 3) Cipier 4) Gevangenis 5) Juridisch ambtenaar 6) Militair straflokaal 7) Soldatengevangenis 8) Straflokaal 9) Tuchtmeester
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/PROVOOST/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.