Zoek op

rechtshandeling

Fr: acte juridique [burgerlijk recht] handeling waaraan het recht bepaalde rechtsgevolgen verbindt gewild door het handelend rechtssubject. Bijv. plaat…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.be/woordenboekBepru.html#4605

Rechtshandeling

Handeling met beoogd rechtsgevolg. ~ Zie ook: Feitelijke handeling.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Rechtshandeling

Een rechtshandeling voer je uit als je graag een bepaalde juridische relatie wil laten ontstaan, wijzigen of beëindigen. Waar je aan kan denken bij een juridische relatie is bijvoorbeeld een huurcontract. Het opzeggen maar dus ook het wijzigen of ondertekenen van dit huurcontract zijn rechtshandelingen.
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/rechtshandeling/

Rechtshandeling

Handeling verricht met de bedoeling bepaalde rechtsgevolgen in het leven te roepen, bijvoorbeeld koop, waarbij het rechtsgevolg is dat een zaak van eigenaar wisselt, dat de ene partij iets moet leveren en de andere partij daar iets voor moet betalen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

rechtshandeling

In het vermogensrecht is dit een verklaring van een bevoegd en bekwaam persoon die een bepaald rechtsgevolg heeft. Bijvoorbeeld het zetten van een handtekening. Dit is dan een eenzijdige rechtshandeling: het rechtsgevolg komt tot stand door de wilsuiting van één persoon. Dit gebeurt bijvoorbeeld ook bij het maken van een testament of...
Gevonden op http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=9882

Rechtshandeling

Een rechtshandeling in de theorie van het recht is een handeling die iemand uitvoert met de bedoeling een bepaald rechtsgevolg tot stand te brengen. Het Nederlandse Burgerlijk Wetboek bevat geen definitie van de rechtshandeling, maar duidt in artikel 3:33 BW wel aan wat voor een rechtshandeling nodig is: Een rechtshandeling vereist een op een rech...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Rechtshandeling

Rechtshandeling

Een rechtshandeling is een feitelijke handeling van een natuurlijk- of rechtspersoon die is gericht op het tot stand brengen van een bepaalde rechtsgevolg. Indien twee of meerdere partijen met elkaar in onderhandeling treden over de verkoop van bepaalde goederen, beogen zij in beginsel een overeenkomst als gevolg van artikel 6:217 van het Burgerlij...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Rechtshandeling

RECHTSHANDELING

1) Actie 2) Handeling met beoogd rechtsgevolg
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/RECHTSHANDELING/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.