Zoek op

Rechtspersonenbelasting

Rechtspersonenbelasting is de in België geheven inkomstenbelasting voor rechtspersonen zonder winstoogmerk. Het gaat over ongeveer honderdduizend verenigingen zonder winstoogmerk, VZW`s, stichtingen en dergelijke. Ook de openbare overheden zelf zoals de gemeenten vallen er onder; vennootschappen daarentegen niet: voor rechtspersonen mét winstoo....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Rechtspersonenbelasting
Geen exacte overeenkomst gevonden.