Rechtspersonenbelasting (1x)

Opzoeken
Zoek definities in 1177 woordenboeken en woordenlijsten

Rechtspersonenbelasting

Rechtspersonenbelasting is de in België geheven inkomstenbelasting voor rechtspersonen zonder winstoogmerk. Het gaat over ongeveer honderdduizend verenigingen zonder winstoogmerk, VZW`s, stichtingen en dergelijke. Ook de openbare overheden zelf zoals de gemeenten vallen er onder; vennootschappen daarentegen niet: voor rechtspersonen mét winstoo....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Rechtspersonenbelasting
Geen exacte overeenkomst gevonden.