Zoek op

reformatie

Beweging in het Europese Christendom die in de zestiende eeuw heeft geleid tot het ontstaan van de nieuwe kerkvormen van het Protestantisme . Een diepe religieuze heroriëntatie door een nieuwe uitleg van de bijbel, en in nauwe samenhang met de culturele, staatkundige en sociaaleconomische veranderingen in die tijd. Werd in sterke mate bepaald door...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/religie-en-levensbeschouwing/reformatie

reformatie

de reformatie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [refɔr'ma(t)si] Verbuigingen:   reformatie|s (meerv.) hervorming die als doel heeft dat iets weer wordt zoals vroeger de Reformatie  (hervorming van de kerk in de zestiende eeuw die tot het protestantisme geleid he...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/reformatie

REFORMATIE

1) Hervorming 2) Kerkhervorming
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/REFORMATIE/1

Reformatie

De Protestantse Reformatie was het 16de-eeuwse schisma binnen het westerse christendom, dat ingezet werd door Maarten Luther, Johannes Calvijn en andere vroege protestanten. Het startpunt van de Reformatie wordt traditioneel in 1517 gesitueerd, wanneer Maarten Luther zijn 95 stellingen uithangt aan de deur van de Slotkerk te Wittenberg. In dit dis...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Reformatie

Reformatie

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (...ën), verbetering [inzonderheid] wat de kerk en de eeredienst betreft), geloofszuivering; de -, de kerkhervorming (in de 16e eeuw).
*...MATOR, m. (-en), hervormer, geloofszuiveraar.
*...ME, v. om-, vervorming, verbetering; afdanking, ontslag (van militairen); op - (buiten dienst) stellen.
...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0021.htm

reformatie

kerkhervorming
Jaar van herkomst: 1595 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Reformatie

Let op: Spelling van 1858 réformation, Fr., hervorming, verbetering, zuivering eener zaak door afschaffing en verwerping van het verkeerde en gebrekkige; bijzonder de kerkhervorming of godsdienstverbetering door Luther, Calvijn en anderen, in de eerste helft der 16de eeuw en later, daargesteld, door he...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Reformatie

Begrippenlijst: Reformatie - Zie hervorming. Belangrijke hervormers waren Luther en Calvijn.
Gevonden op http://www.digischool.nl/gs/begrippen/breform.htm

Reformatie

godsdienstige beweging in de zestiende eeuw onder leiding van Maarten Luther en Johannes Calvijn. De invloed van de Reformatie strekt zich uit over vele landen en is tot op de dag van vandaag merkbaar in kerk en samenleving.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10068

Reformatie

Kerkhervorming 16de E : ontstaan protestantisme
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10407

Reformatie

Hervormingsbeweging in het christendom in de zestiende eeuw, die tot een scheuring in het westerse christendom leidde, voornamelijk veroorzaakt dor de innerlijke verzwakking van de katholieke kerk in de context van politieke, sociale en culturele ontwikkelingen aan het begin van de nieuwe tijd, met als gevolg dat het absolute geestelijke gezag van ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10429

Reformatie

Verwijst naar de periode van de religieuze revolutie die plaatsvond in de christelijke kerk van Midden- en Noordwest-Europa in de 16de eeuw, die tot doel had de doctrines en gewoonten van de Rooms-katholieke kerk te hervormen en die de grondslag vormde voor het Protestantisme. De stijl kenmerkt zich door een verandering van het begevingsrecht van d...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Reformatie

Categorie: Geschiedenis In 1500 was vrijwel iedereen lid van de katholieke kerk. Wat niet betekende dat iedereen tevreden was met die kerk. Somige vorsten hadden een oog laten vallen op haar rijkdom. Andee mensen hadden dan weer kritiek op de levenswijze en onwetendheid van heel wat geestelijken of op de verkoop van aflaten, een systeem waarbij afg...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10499

reformatie

hervorming; vernieuwing; inzonderheid benaming van de in de 16de eeuw begonnen kerkhervorming waaruit de protestantse kerken zijn voortgekomen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

Reformatie

kerkhervorming in de zestiende eeuw
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11288

Reformatie

De reformatie was een cruciaal omslagpunt in de kerkelijke geschiedenis die plaatsvond in het begin van de zestiende eeuw. Door de inzichten van godsdienstgeleerden Luther en Calvijn kwam er een keerpunt in de eeuwenlange hegemonie van de katholieke kerk. Dit was voornamelijk aan de orde in de noordelijke delen van Europa, waaronder ook (het noorde...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Reformatie

reformatie

ingrijpende vernieuwing (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/reformatie

Reformatie

kerkhervorming in de zestiende eeuw, waarbij het vroegere als beter werd beschouwd vb: tijdens de Reformatie scheidden de protestanten zich af van de katholieken
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=Reformatie

Reformatie

Lat. reformatio, verandering, vernieuwing; de door de stellingen (1517) van Martin Luther (1483-1546) en de daaropvolgende disputaties van Heidelberg en Leipzig in gang gezette beweging tot vernieuwing van do rooms-katholieke Kerk, die na heftige theologische conflicten uiteindelijk leidde tot opheffing van de westerse kerkelijke eenheid en het on...
Gevonden op http://www.stedentipsvoortrips.nl/glossarium/termen.htm

Reformatie

[Geschiedenis] Kerkhervorming die ingezet werd door Luther, Calvijn en andere vroege protestanten.
Gevonden op https://quizlet.com/102294261/geschiedenis-flash-cards/

Reformatie

[Literatuur] De kerkhervorming van Luther en Calvijn (16de eeuw). Deze kerkhervorming werd intensief begeleid door literatuur, vooral door strijdpoëzie.
Gevonden op https://quizlet.com/4504791/literair-historische-begrippen-deel-2-bladzijde

Reformatie

Ook: Hervorming
Religieuze beweging waarbij de het rooms-katholieke geloof werd ingewisseld voor een protestantse leer. In de Nederlanden was dit voornamelijk de leer van Calvijn. Sinds 1568 waren de Nederlandse gewesten in opstand tegen hun landsheer Filips II koning van Spanje. Dit viel samen met een over Noord-Europa trekkende beweging tegen ...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Reformatie
Geen exacte overeenkomst gevonden.