rendement

De verhouding tussen de output en de input in een bepaald proces.Bijvoorbeeld het geleverde vermogen van een motor in verhouding tot het opgenomen vermogen.
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/rendement

rendement

De verhouding tussen de output en de input in een bepaald proces, bijv. het geleverde vermogen van een motor in verhouding tot het opgenomen vermogen.(1)
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/rendement

rendement

opbrengst van een belegging of investering uitgedrukt in een percentage van het daarmee samenhangende geïnvesteerde bedrag
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/rendement

rendement

opbrengst van een investering of belegging, uitgedrukt in een aantal geldeenheden per tijdeenheid
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/rendement

rendement

verhouding tussen het aantal missers en functionerende chips in een produktieproces
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/rendement

rendement

Verhouding tussen ontlaadtijd en pulsduur over een aantal pulsen
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/rendement

Rendement

het aantal vierkante meter dat te behandelen is met 1 liter verfproduct.
Gevonden op http://www.goedhuysverf.nl/content/58-verf-abc

Rendement

het aantal vierkante meter dat te behandelen is met 1 liter verfproduct.
Gevonden op http://www.goedhuysverf.nl/content/58-verf-abc

Rendement

Het rendement van een machine geeft de verhouding weer van het afgegeven nuttige vermogen tot het verbruikte vermogen. Het rendement heeft betrekking op een bepaalde bedrijfssituatie, bijvoorbeeld bedrijf bij volle belasting.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10691

Rendement

Voor uw beleggingen ontvangt u koerswinst en dividend, deze posten vormen samen het rendement op uw belegging. Het rendement op beleggingen is, gemeten over langere periodes, meestal hoger dan de rente op een spaarrekening, maar u loopt het risico dat koersen dalen of bedrijven geen dividend uitkeren. Een belegging kan dus ook een negatief rendemen...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10766

Rendement

Het rendement van een belegging houdt rekening met de weerkerende inkomsten die de belegging oplevert (interesten en dividenden) en wordt uitgedrukt als een percentage van het belegde kapitaal (voor obligaties) of van de koers (voor aandelen of BEVEKs).Het rendement wordt als volgt berekend: de weerkerende inkomsten worden gedeeld door het belegde ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10237

Rendement

Het positieve of negatieve resultaat dat een pensioenfonds, vermogensbeheerder of verzekeringsmaatschappij behaalt met de belegging van daartoe beschikbare middelen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10102

rendement

De opbrengst van een belegging. Bestaat uit rentebaten (obligaties) of dividend in combinatie met kapitaalgroei (aandelen). Wordt in verband met de belastingen meestal bruto vermeld.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10156

Rendement

De opbrengst van een belegging of investering over een bepaalde periode, uitgedrukt in een percentage van de daarvoor gemaakte kosten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10161

Rendement

Opbrengst, meestal uitgedrukt in procenten van de oorspronkelijke investering.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10181

Rendement

Deze term wordt bij luidsprekers gebruikt om aan te geven hoeveel van het elektrisch vermogen wordt omgezet in akoestisch vermogen. De norm is op 1 meter het geluidsniveau meten terwijl de versterker 1 watt afgeeft. Elke 3 dB lagere gevoeligheid vraagt een verdubbeling van het overstekervermogen voor een gelijk geluidsniveau. Een luidspreker met ee...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10386

Rendement

Dit is de opbrengst uit of het inkomen van een investering of belegging als financiële uitkomst over een bepaalde periode.
Wordt het uitgedrukt in een percentage van de waarde van de investering of van het geïnvesteerd bedrag, spreekt men van rentabiliteit.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Rendement

De opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde, over een bepaalde periode. ( > beleggen > analyse > fundamenteel)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/rendement.htm

Rendement

Het positieve of negatieve resultaat dat een pensioenfonds behaalt met de belegging van daartoe beschikbare middelen.
Gevonden op http://www.xeroxpensioenfondsen.nl/amstelveen/default.asp?page=254

Rendement

Opbrengst, meestal uitgedrukt in procenten van de oorspronkelijke investering.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10353

Rendement

Opbrengst, meestal uitgedrukt in procenten van de oorspronkelijke investering.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10374

Rendement

Opbrengst van effecten (koerswinst of –verlies plus dividend of rente) uitgedrukt in een percentage van de oorspronkelijke aanschafwaarde of de op dat moment geldende beurskoers.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10474

rendement

opbrengst. Meestal bedoeld als: hectoliter most-wijn per hectare (hl-ha). Kan ook zijn: de opbrengst in kg druiven per ha, zoals o.a. in Spanje gebruikelijk is; kg-ha is meer een oogstgetal. Ook: flessen-ha. Belangrijk hierbij: aantal planten per ha, hoeveelheid trossen per wijnstok, hoeveelheid druiven per tros. Hoe langer de druiven rijpen, des t...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10519

Rendement

Het positieve of negatieve resultaat dat een pensioenfonds, vermogensbeheerder of verzekeringsmaatschappij behaalt met de belegging van daartoe beschikbare middelen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10709

Rendement

Opbrengst of inkomen van een investering of belegging als financiële uitkomst over een (meestal) bepaalde periode. Indien uitgedrukt in een percentage van de waarde van de investering of van het geïnvesteerde bedrag, spreekt men veelal van rentabiliteit.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10768
Geen exacte overeenkomst gevonden.