Zoek op

Retributies

Retributies zijn heffingen die de overheid oplegt voor de levering van een individuele dienst. Voorbeelden zijn leges (paspoortleges, vergunningen), school- en collegegeld en wegenbelasting. Retributies zijn gebaseerd op het profijtbeginsel.
Gevonden op https://www.finler.nl/retributies/

retributies

algemeen overheid - Dit zijn heffingen voor prestaties die specifiek op het terrein van de overheid liggen, zoals paspoortleges en griffierechten. De …
Gevonden op http://www.economischwoordenboek.nl/woordenboekEcoret.html#3338

Retributies

Heffingen voor diensten die de overheid aan burgers verleent, zoals de afgifte van paspoorten. Behoort bij het gedeelte van de ontvangsten van de overheid dat komt uit niet-belastingmiddelen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10762
Geen exacte overeenkomst gevonden.