Zoek op

Return on investment

De Engelse term return on investment geeft het rendement op de investering aan. Indien de investering een verlies oplevert dan is de return on investment een negatief getal. Een alternatieve omschrijving is Rate of Return. De R.O.I. van een geheel bedrijf kan men berekenen door de nettowinst te delen door de boekwaarde van de totale activa. De R.O...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Return_on_investment

Return On Investment

DEFINITIE - Return On Investment (ROI) kan worden gedefiniëerd als de ratio tussen winst en geïnvesteerd kapitaal.
OMSCHRIJVING - ROI meet de financiële toegevoegde waarde van een activiteit ten opzichte van de hiermee gepaard gaande kosten. Afhankelijk van de toepassing van een ROI-berekening zal de factor winst veelal overeen...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10074

Return on Investment

Opbrengst van een investering, veelal uitgedrukt in een percentage van die investering. De Engelse term return on investment geeft de verhouding tussen het rendement en de investering aan.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/return-on-investment

Return on investment

Het rendement.
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/R

Return on investment

(ROI) Financieel kengetal. Geeft aan welke opbrengst een bepaalde investering oplevert. Te berekenen door de netto-opbrengst van de investering te delen door de waarde van de investering. Meestal drukt men dit uit in een percentage. Stel je hebt een advertentiecampagne gehouden welke 2000 euro heeft gekost. Je opbrengst uit die campagne is 4...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.