Zoek op

Rijksarchief

Archiefbewaarplaats van de centrale overheid beheerd door de daartoe aangestelde rijksarchivaris.
Het Rijksarchief heeft één landelijke vestiging (het Algemeen Rijksarchief te Den Haag) en vestigingen in de provinciale hoofdsteden.
Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=3043

Rijksarchief

Rijksdienst, vanaf 1879 belast met het beheer van de archieven van de rijks- en provinciale instellingen in Drenthe. Sinds 2000 is de naam Drents Archief.
De eerste professionele archiefzorg had plaats vanaf 1844, toen de provinciale commies J.S. Magnin hiertoe werd aangesteld. In 1879 nam het rijk de zorg voor de archieven over.
In 1901 be...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Rijksarchief

Rijksarchief

Let op: Spelling van 1914 Als aanvulling van het artikel ARCHIEVEN zij hier medegedeeld dat bij K.K.B.B. van 22 Dec. 1915 Nos. 518 en 519 de Gouverneurs van Suriname en van Curaçao gemachtigd zijn om van bestuurswege beheerd wordende archieven in de kolo...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/benj004ency01_01/index.htm

Rijksarchief

[Nederland] - Rijksarchief was in Nederland tot het einde van de twintigste eeuw de benaming voor de overheidsdiensten die de archieven beheerden en aan het publiek beschikbaar stelden van overheidsinstellingen en particuliere organen in een bepaalde provincie; het Algemeen Rijksarchief deed dat voor de archieven van soortg...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksarchief_(Nederland)

Rijksarchief

[België] - Het Rijksarchief (Frans: Archives de l’État) is een Belgische Federale Wetenschappelijke Instelling die ressorteert onder de Programmatorische Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid. Het Rijksarchief bestaat uit het Algemeen Rijksarchief te Brussel en 18 Rijksarchieven verspreid over het land. Elke vestiging...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksarchief_(België)

Rijksarchief

Een Rijksarchief is een archiefdienst die de archieven beheert van instellingen die in de loop der eeuwen in een bepaalde provincie werkzaam zijn geweest. Naast de rijksarchieven in de provincies is er voor het beheer van de archieven van landelijke organen ook een Algemeen Rijksarchief. In Nederland zijn beide benamingen inmiddels gewijzigd en da...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksarchief
Geen exacte overeenkomst gevonden.