Zoek op

Roofvogels

Er zijn meer vogels die levende prooien vangen, maar de roofvogels zijn de echte jagers onder de vogels, zoals de roofdieren dat zijn onder de zoogdieren.
Steenarend © Wereld Natuur Fonds
Roofvogels hebben erg goede ogen, sterke poten met lange, scherpe klauwen en een haakvormige snavel. Ook zijn het vaak uitstekende vliegers, overigens met...
Gevonden op http://www.natuurinformatie.nl/ndb.wnf/natuurdatabase.nl/i000111.html

Roofvogels

Orde van vogels die gespecialiseerd zijn in dierlijke prooien. Roofvogels hebben krachtige snavels en klauwen, zijn zeer goede vliegers en beschikken over een uitstekend gezichtsvermogen.
In Drenthe komen momenteel zeven soorten als regelmatige broedvogel voor: Buizerd, Wespendief, Havik, Sperwer, Torenvalk, Boomvalk en Bruine kiekendief. Incid...
Gevonden op http://www.encyclopediedrenthe.nl/Roofvogels

Roofvogels

Roofvogels Families:kiekendieven valkenOverige soorten:zeearend sperwer buizerdDoor jagers en duivenhouders worden roofvogels vaak gezien als oneerlijke concurrenten. Gevolg hiervan is dat roofvogels bijvoorbeeld vergiftigd worden met landbouwgif, gevangen in klemmen, of dat men door het nest van een broedpaar schiet om te voorkomen dat de jongen o...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10517

Roofvogels

Let op: Spelling van 1914 Zie CATHARTIDAE en FALCONIDAE.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/benj004ency01_01/index.htm

Roofvogels

Geen andere vogelgroep heeft uiterlijk zulke duidelijke kenmerken dan de roofvogels. De kromme snavel met de haakvormige naar beneden gebogen punt en de van scherpe nagels voorziene klauwen is zo opvallend, dat een roofvogel met geen andere vogel verwis...
Gevonden op http://www.eaglewatch.nl/informatie/Verspreiding_NL.html

Roofvogels

Tot de roofvogels behoren alle vogels die van andere dieren leven. Belangrijke kenmerken zijn vooral de haakvormig gebogen, scherpgepunte bovensnavel, die samen met de scherpe klauwen buitengewoon geschikt is om een prooidier te grijpen en in stukken te scheuren.Wat de klauwen betreft merken we op d...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/18939209

Roofvogels

Met roofvogels worden meestal twee (niet nauw aan elkaar verwante) orden van vogels bedoeld: de Accipitriformes en de Falconiformes. Het zijn over het algemeen vleesetende vogels die op een prooi jagen. Ze vangen deze prooi op de grond, in de lucht of in het water. Sommige soorten eten kadavers. Roofvogels zijn niet de enige vogels die gewervelde ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Roofvogels
Geen exacte overeenkomst gevonden.