Zoek op

segmentatiecriteria

Dit zijn kenmerken waarmee binnen een markt bepaalde (doel)groepen kunnen worden onderscheiden, zoals leeftijd en inkomen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Segmentatiecriteria

(1) Algemene en specifieke criteria op basis waarvan men een heterogene markt in homogene marktsegmenten kan laten uiteenvallen. Criteria zijn geografisch, demografisch, socio-economisch en psychografisch van aard en gebaseerd op koopmotieven, koopgedrag en gevoeligheid voor marketingmixinstrumenten.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Segmentatiecriteria

(2) Kenmerken waarmee segmenten kunnen worden beschreven: socioeconomische (inkomen, sociale klasse, en dergelijke), demografische (leeftijd, geslacht, en dergelijke), psychologische (levensstijl, en dergelijke) en koopgedragcriteria (koopfrequentie, winkeltrouw, merkentrouw, enzovoort).
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.