Zoek op

Service level agreement

Een Service level agreement (SLA) (Serviceniveau-overeenkomst) - Dienstenniveau-overeenkomst (DNO) of Product level agreement (PLA), is een type overeenkomst waarin afspraken staan tussen aanbieder en afnemer van een dienst of product. Er wordt afgesproken wat de prestatie-indicatoren en kwaliteitseisen zijn van de te leveren dienst of product, om...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Service_level_agreement

Service Level Agreement

Een contract tussen dienstverlener en klant met meetbare condities over de te verlenen service.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10441

Service Level Agreement

(SLA) Soort mantelovereenkomst, waarin alle afspraken worden vastgelegd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10774

Service Level Agreement

Een contract tussen dienstverlener en klant met meetbare condities over de te verlenen service.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11075

Service Level Agreement

Een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (bijvoorbeeld een automatiseerder) waarin de afspraken over het dienstverlenings-niveau zijn vastgelegd. Hierin wordt het volgende beschreven: de diensten, het kwaliteitsniveau, de betrokken partijen, de omstandigheden waaronder de diensten worden geleverd en de sancties die staan op het niet b...
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Service Level Agreement

Vastlegging van afspraken over niveau, kwaliteit, en snelheid van service bij storing.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.