Zoek op

Service Level Agreement

Vastlegging van afspraken over niveau, kwaliteit, en snelheid van service bij storing.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10273

Service Level Agreement

Een contract tussen dienstverlener en klant met meetbare condities over de te verlenen service.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10441

Service Level Agreement

(SLA) Soort mantelovereenkomst, waarin alle afspraken worden vastgelegd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10774

service level agreement

Afk.: SLA Def.: vastgelegde afspraak over het voorzieningenniveau dat voor de betrokken netwerken door RWS zal worden geleverd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Service Level Agreement

Een contract tussen dienstverlener en klant met meetbare condities over de te verlenen service.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11075

Service level agreement

Een Service level agreement (SLA) (Serviceniveau-overeenkomst) - Dienstenniveau-overeenkomst (DNO) of Product level agreement (PLA), is een type overeenkomst waarin afspraken staan tussen aanbieder en afnemer van een dienst of product. Er wordt afgesproken wat de prestatie-indicatoren en kwaliteitseisen zijn van de te leveren dienst of product, om...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Service_level_agreement
Geen exacte overeenkomst gevonden.