Zoek op

Significantieniveau

Synoniem: onbetrouwbaarheid, significance level (Eng)
Grenswaarde, a, van de overschrijdingskans, waaronder de nulhypothese wordt verworpen. Het significantieniveau is de kans, dat de nulhypothese ten onrechte wordt verworpen.
Gevonden op http://www.wynneconsult.com/root/HomePageKB012.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.