Zoek op

Sociale cohesie

De wvs moet zodanig georganiseerd zijn dat ondermeer de sociale voorzieningen bijdragen tot de integratie van alle burgers in de sml, negatief uitgedrukt, dat sociale uitsluiting en armoede effectief bestreden en voorkomen worden. Hiertoe kunnen de traditionele sociale organisaties met hun plaatselijke werking, allerlei nieuwsoortige sociale bewegingen en verenigingen alsmede informele netwerken bijdragen. ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10593

Sociale cohesie

De samenhang tussen mensen in een gemeenschap, de sociale relaties tussen mensen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10652

sociale cohesie

de mate waarin mensen in hun gedrag en beleving uitdrukking geven aan hun betrokkenheid bij maatschappelijke verbanden in hun persoonlijk leven, als lid van de maatschappij en als burger in de samenleving Minder specifiek: integratie
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/6850

sociale cohesie

[Aardrijkskunde] de bereidheid van burgers om een actieve rol te spelen in een buurt, elkaar te informeren en te helpen
Gevonden op https://quizlet.com/121766987/havo-4-aardrijkskunde-hoofdstuk-3-stedelijke-

sociale cohesie

Mate waarin burgers in de maatschappij verbondenheid ervaren en zich medeverantwoordelijk voelen voor het algemeen welzijn. Staat tegenover 'ieder voor zich'.
Gevonden op http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=680

Sociale cohesie

maatschappelijke samenhang, mate waarin mensen zich met elkaar verbonden voelen in een bepaalde buurt, woonplaats, land, etc.
Gevonden op http://www.goodadvicebooks.nl/artikelen/glossarium.html

Sociale cohesie

Sociale cohesie duidt op de samenhang in een maatschappij. Door sociologen wordt sociale cohesie ook wel omschreven als `kleefkracht`. Met onderzoek naar sociale ongelijkheid en identiteit is de vraag hoe samenlevingen bij elkaar blijven een van de kernvragen in de sociologie. Er zijn vele antwoorden gegeven op de vraag wat de samenleving bij el.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Sociale_cohesie
Geen exacte overeenkomst gevonden.