Zoek op

sociale lasten

arbeidsmarkt / productie / inkomensverdeling - financiële bijdrage die de werkgevers en werknemers betalen aan de sociale zekerheid…
Gevonden op http://www.economischwoordenboek.nl/woordenboekEcosho.html#3426

sociale lasten

Eng: social burden [arbeidsrecht] financiële bijdrage die de werkgevers en werknemers betalen aan de sociale zekerheid…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.nl/woordenboeksit.html#18269

Sociale lasten

De werkgeversbijdragen in het kader van de sociale zekerheid. Deze omvatten de toegerekende en werkelijke sociale premies en de werkelijke pensioenpremies.

Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=627

Sociale lasten

De sociale lasten zijn premies voor werknemersverzekeringen, zoals ziektewet en werkloosheidswet
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10164
Geen exacte overeenkomst gevonden.