Zoek op

sociale lasten

arbeidsmarkt / productie / inkomensverdeling: financiële bijdrage die de werkgevers en werknemers betalen aan de sociale ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=sociale lasten

sociale lasten

arbeidsrecht: financiële bijdrage die de werkgevers en werknemers betalen aan de sociale zekerheid. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/sociale lasten

Sociale lasten

De werkgeversbijdragen in het kader van de sociale zekerheid. Deze omvatten de toegerekende en werkelijke sociale premies en de werkelijke pensioenpremies.

Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=627

Sociale lasten

De sociale lasten zijn premies voor werknemersverzekeringen, zoals ziektewet en werkloosheidswet
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10164
Geen exacte overeenkomst gevonden.