Zoek op

Spant

Houten of metalen balk die in een schuin dak van de nok naar de dakgoot loopt en waarop de gordingen en het dakbeschot met pannen of shingles wordt aangebracht
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10766

spant

Ook: spantbeen. Houten balk waarop het dakbeschot van een hellend dak geplaatst wordt. De spanten zijn de verticale balken van een dakgebint. De horizontale balken heten gordingen. Zie vooral Hansens houtconstructies op de site Spanten voor fraaie voorbeelden. Zie ook spantenkap, A-spant, halfspant, stapelspant, allerlei termen in relatie tot het...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10065

Spant

stel; bijvoorbeeld een spant barghouten, een spant stuivers.
Gevonden op http://resources.huygens.knaw.nl/vocglossarium/zoekvoc

Spant

Let op: Spelling van 1858 bij de scheepstimmerlieden in gebruik, voor het model van een vaartuig
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10608

Spant

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (-en), (zeew.) geraamte, model.
~BOUT, m. (-en), koppelbout.
~STUT, m. (-ten), oplanger.
~VULLINGEN, v. mv.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0022.htm

Spant

Wanneer je op zolder je hoofd stoot, is dat waarschijnlijk tegen één van de vele onderdelen van een spant. Een spant maakt dus deel uit van een kapconstructie. Laten we aan de buitenkant beginnen; we nemen als voorbeeld een ouderwetse kap. De dakpannen rusten op de horizontale panlatte...
Gevonden op http://www.documentatie.org/uds4/dbdropdownvolgende.asp?search=Spant

Spant

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Spant``] Zie Vaartuigen
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0020.htm

Spant

(1) Elk van de gebogen balken of inhouten die de dwarsverbindingen van een scheepsromp vormen. (2) Stalen profielbalk.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10827

Spant

Eén van de dwarsscheeps geplaatste verbanddelen die mede het geraamte van een scheepsromp vormen. Zij strekken zich meestal van boord tot boord uit, haaks over de kiel en lopen tot aan de hoogste boordplank op. Meestal worden spanten uit meerdere gezaagde stukken samengesteld, hetzij als doorlopen spant, hetzij als afzonderlijke, vrijstaande...
Gevonden op http://www.bataviawerf.nl/verklarende-woordenlijst-van-scheepsbouwtermen.ht

Spant

[bouwkunde] - Het spant heeft in de bouwkunde als functie het dragen van de dakconstructie, inclusief de daarop uitgeoefende belasting van dakbedekking, sneeuw, wind en dergelijke. Het brengt het totaal van deze krachten, inclusief het eigen gewicht verticaal over op de eronder aanwezige constructie van het gebouw. Meestal ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Spant_(bouwkunde)

Spant

[schip] - De spanten van een schip zorgen voor het dwarsscheepse verband van de romp: de "ribbenkast". == Functie == Spanten worden op regelmatige onderlinge afstand op de kiel geplaatst. Nabij het middenschip hebben spanten meestal min of meer een U-vorm. In de richting van de voorsteven verloopt dit geleidelijk naar een V...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Spant_(schip)

spant

1> lijn in het lijnenplan van het schip, die de omtrek van de dwarsdoorsnede van het schip op een bepaald punt, of de projectie daarvan, weergeeft. Gerelateerde term: bespanting. 2> algemene naam voor een willekeurig deel, of een combinatie van opeenvolgende delen, van het dwarsscheepsverband. gerelateerde termen: bilstuk, boegband, dekbalk, draais...
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=sma

spant

dakrib (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/spant

spant

balk tegen de nok
Jaar van herkomst: 1662 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

spant

een houten of stalen constructie ter ondersteuning van de gordingen en het dakbeschot.
Gevonden op https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_termen_in_de_bouwkunde

SPANT

1) Balk 2) Balk in dak 3) Balk in het dak 4) Balk van een stalen skelet 5) Bint 6) Deel van een scheepsromp 7) Dakbalk 8) Dakgebint 9) Dakgebinte 10) Dakspant 11) Dakspar 12) Deel van een dak 13) Deel van een gebouw 14) Deel van een schip 15) Deel van het dak 16) Dikke balk 17) Draagbalk 18) Draagconstructie 19) Dwarshout 20) Dwarshout van een schi...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/SPANT/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.