Zoek op

Statistisch significant

Synoniem: significant
Als de nulhypothese wordt verworpen, is het resultaat van het experiment statistisch siginificant.
Gevonden op http://www.wynneconsult.com/root/HomePageKB012.htm

statistisch significant

Als metingen van een bepaald verschijnsel bij twee steekproeven, bijvoorbeeld de voorliefde voor kaas bij een groep mannen en een groep vrouwen, verschillen, kan dat op toeval berusten. Maar gevonden verschillen kunnen zo groot zijn dat de kans erg klein wordt dat ze alleen aan het toeval geweten kunnen worden. In zo'n geval zegt men: het verschil...
Gevonden op http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=689
Geen exacte overeenkomst gevonden.