Zoek op

Streaming

Techniek waardoor een bestand kan worden gelezen (beeld, audio- of videobestand) zonder te moeten wachten tot het bestand volledig gedownload is. Een plug-in, aan de webbrowser toegevoegd, decomprimeert en leest de gegevens naarmate ze op de computer binnenkomen.
Gevonden op http://www.iak.be/new/iakdownloads/internetglossarium.doc
Geen exacte overeenkomst gevonden.