Zoek op

subsidiair

(subs.) rechtswetenschap: ondergeschikt. Bijv. in eerste instantie vordert het Openbaar ministerie een gevangenisstraf, ~ eist hij ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=subsidiair (subs.)

subsidiair

(subs.) rechtswetenschap: meer ondergeschikt. Bijv. primair vordert de officier van justitie gevangenisstraf, ~ eist hij dienstverlening. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/subsidiair (subs.)

subsidiair

subsidiair bijv.naamw.Uitspraak:   [sʏbsɪdi'jɛ:r] die of dat iets vervangt of kan vervangen juridisch Voorbeelden:   `Een asielzoeker die niet officieel vluchteling is maar wel recht heeft op subsidiaire bescherming, krijgt eerst een tijdelijk verblijfsrecht.`, `e...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/subsidiair

SUBSIDIAIR

1) In de plaats tredend 2) In de tweede plaats 3) Indien nodig te vervangen door 4) Subordinaat 5) Te vervangen door 6) Vervangend
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/SUBSIDIAIR/1

subsidiair

•in de plaats tredend van wat in de eerste plaats verlangd of gevraagd wordt. •tweede betekenisomschrijving.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/subsidiair

Subsidiair

Nederlandsche handelswoorden uit het Frans (1914): in de plaats tredend van.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02/ginn001hand02_005.htm

Subsidiair

Let op: Spelling van 1858 hulpverleenend, ondersteunend; subsidiaire hypotheek, nadere of tweede pandstelling bij ontoereikendheid der eerste. Subsidie, subsidiüm, Lat., hulp, bijstand, geldelijke ondersteuning; subsidie-tractaat, verdrag, waarbij men elkander hulp en bijstand belooft. Subsidiën, onde...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Subsidiair

Zonodig te vervangen door, of in de plaats tredend van. Wanneer het OM moord subsidiair doodslag ten laste legt, dekt hij zich in, want mocht hij moord niet kunnen bewijzen, dan kan de verdachte nog altijd wegens doodslag worden veroordeeld. Een boete van ? 250,- subsidiair vijf dagen hechtenis betekent dat de veroordeelde kan kiezen tussen het bet...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Subsidiair

Volgt altijd op primair; met primair wordt de maximaal haalbare vordering of tenlastelegging aangegeven. Subsidiair wordt de vordering anders geformuleerd als verwacht wordt dat de eerste vordering (primair) niet tot het beoogde resultaat zal leiden. Bijvoorbeeld: primair wordt ten laste gelegd dat verdachte diefstal met geweld heeft gepleegd; subs...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11109

Subsidiair

Subsidiair betekent vervangend. Met het woord primair wordt aangegeven wat in eerste instantie van belang is. Indien dit niet opgaat, volgt het subsidiaire. Subsidiair wordt veelal gebruikt in het strafrecht wanneer een officier van justitie zijn tenlastelegging schrijft. In deze tenlastelegging zet de officier van justitie de strafbare feiten die ...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Subsidiair

subsidiair

vervangend (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/subsidiair

Subsidiair

Volgt altijd op primair; met primair wordt de maximaal haalbare vordering of tenlastelegging aangegeven. Subsidiair wordt de vordering anders geformuleerd als verwacht wordt dat de eerste vordering (primair) niet tot het beoogde resultaat zal leiden. Bijvoorbe...
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Wat+is+rechtspraak/Begrippenlijst+van+A+tot+Z.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.