Zoek op

SUSKAST

1) Ruiskast
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/SUSKAST/1

Suskast

Een suskast is een ventilatierooster met een verhoogde geluidwering. Suskasten worden toegepast in situaties waarin een gebouw natuurlijk wordt geventileerd en onderhevig is aan een geluidsbelasting door bijvoorbeeld wegverkeer, railverkeer of industrielawaai. De extra geluidwering wordt verkregen door de lucht langs absorberende materialen te lei...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Suskast

Suskast

Ventilatierooster met omkasting ten behoeve van natuurlijke ventilatie waarin geluid van buiten wordt geabsorbeerd, zodat zowel voldoende ventilatiecapaciteit alsook afdoende geluidwering wordt gerealiseerd.
Zie ook het Infoblad Geluidbelaste locati...
Gevonden op
http://www.encyclo.nl/lokaal/10153

Suskast

Een suskast is ventilatierooster dat verse lucht binnenbrengt maar geluidsoverlast buiten houdt. Geluidwerende ventilatie dus.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10862
Geen exacte overeenkomst gevonden.