Zoek op

syndicaat

financiële zaken: Tijdelijke combinatie van banken bij de emissie van aandelen of obligaties (Schöndorff c.s.). - Zie ook: ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=syndicaat

syndicaat

arbeidsrecht: vakorganisatie; werknemers- of werkgevers- of ondernemersorganisatie. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=syndicaat

syndicaat

arbeidsrecht: vereniging van arbeiders, werkgevers of ondernemingen, meestal uit dezelfde sector ter verdediging van hun ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=syndicaat

syndicaat

effectenrecht: combinatie van banken die bemiddelen bij een emissie van aandelen of obligaties. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/syndicaat

syndicaat

het syndicaat zelfst.naamw.Uitspraak:   [sɪndi'kat] Verbuigingen:   syndi|caten (meerv.) 1) groep bedrijven die opkomen voor een gemeenschappelijk belang Voorbeeld:   `De kapitalisten richtten kartels, syndicaten en trusts op.` 2) verenigin...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/syndicaat

SYNDICAAT

1) Ambt 2) Belangengroepering 3) Combinatie 4) Combinatie van zakenlieden 5) Kartel 6) Samenwerkende misdadigers 7) Vakbond 8) Vakvereniging 9) Vereniging van industirèlen of bankiers 10) Vereniging van industriëlen of bankiers
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/SYNDICAAT/1

Syndicaat

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. [geen meervoud] beheer over zekere [inzonderheid] staats-) inrichtingen welke met financiën in verband staan.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0022.htm

syndicaat

combinatie van zakenlieden
Jaar van herkomst: 1886 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Syndicaat

Let op: Spelling van 1858 het ambt of de waardigheid van eenen syndicus of bestuurder, beheerder, regtsverdediger van eene stad, een gild, enz.; ook de schrijver van eenen staatsraad, geregtsschrijver
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Syndicaat

Groep banken die emissieprospectus van de uitgevende instelling ondertekenen ( > beleggen > algemene terminologie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/syndicaat.htm

Syndicaat

Tijdelijke vereniging van bankiers met het oog op de gemeenschappelijke plaatsing van nieuwe aandelen of obligaties.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10237

Syndicaat

Tijdelijke combinatie van banken bij emissies van aandelen of obligaties.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10353

Syndicaat

Tijdelijke combinatie van banken bij emissies van aandelen of obligaties.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10374

Syndicaat

Tijdelijke combinatie, van bankiers, die als doel heeft gezamenlijk de plaatsing van nieuw uit te geven aandelen of obligaties te verzorgen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10768

Syndicaat

(tijdelijke of eenmalige) Samenwerking tussen financiële ondernemingen t.b.v. de afhandeling van financiële transacties. Redenen hiervoor kunnen risicospreiding of eerdere samenwerking op het zelfde gebied.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10820

Syndicaat

groep emissiebanken. emissiebank.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10872

Syndicaat

Een of meerdere banken nemen het plaatsingsrisico van een nieuwe financiering op zich en syndiceren (verkopen) delen van de financiering door aan andere banken. De klant wordt hierbij altijd betrokken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11080

syndicaat

consortium; vakbond (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/syndicaat

Syndicaat

Combinatie van banken die bemiddelen bij een emissie van aandelen of obligaties.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/syndicaat

syndicaat

[Belgisch Nederlands] vakvereniging, vakbond
Gevonden op http://www.gentvertaalt.be/taaldatabank/links/taalvandaal-cached.html

Syndicaat

Organisatie van zakenlieden, opgericht voor industriële of commerciële doeleinden
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

Syndicaat

Een samenwerking tussen banken of ondernemers die samen een bepaald commercieel doel willen bereiken. In de beleggingswereld gaat het meestal om banken die een syndicaat vormen voor emissies van aandelen of obligaties.
Gevonden op https://www.abnamro.nl/nl/prive/beleggen/service/beleggers-abc/s.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.