Zoek op

Taalbeleid

Abstract: `het bewust omgaan met het onderwijsaanbod voor de talig herogene leerlingenpopulatie`
Tekst: Taalbeleid is een breed begrip, maar richt zich met name op het verbeteren van de organisatie en daarmee ook de inhoud van het taalonderwijs op scholen met een diverse leerlingpopulatie, op zowel binnen- als bovenschools niveau.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10364
Geen exacte overeenkomst gevonden.