Zoek op

Tabernakel

Israëls draagbaar heiligdom tijdens de tocht door de woestijn. Zoals deze 'Tent der samenkomst' minutieus wordt beschreven (Exodus 26), is het een fantasiebeeld van Israël ten tijde van de Babylonische ballingschap . De tempel is verwoest, maar zal worden herbouwd, 'naar oud model'. In de Voorhof bevinden zich het Altaar en het Wasbekken. In het ...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/bijbel/tabernakel

tabernakel

tabernakel zelfst.naamw. een heilige bergplaats (meestal in de kerk) Bron: WikiWoordenboek. SpellingJuist gespeld: 'tabernakel' komt voor in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. Spreekwoorden en zegswijzen zijn tabernakelen bouwen (=zich vestigen met het doel la...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/tabernakel

TABERNAKEL

1) Altaarkast 2) Bewaarplaats van het allerheiligste 3) Custodia 4) Deel van een altaar 5) Deel van een kerk 6) Heiligdom 7) Het aardse huis 8) Loofhut 9) Sacramentshuis 10) Sacramentshuisje 11) Tempel 12) Veldhut
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/TABERNAKEL/1

Tabernakel

Tabernakel kan betrekking hebben op: ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Tabernakel

Tabernakel

[kerk] - In de Katholieke Kerk is een tabernakel (ook wel sacramentshuis genoemd) een rijk versierde brandwerende kluis op het hoogaltaar of zijaltaar, soms binnenin bekleed met zijde en van buiten omhangen met gordijnen in liturgische kleur, waarin het Heilig Sacrament (de geconsacreerde hosties) bewaard wordt in een cibor...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Tabernakel_(kerk)

Tabernakel

[tent] - De-het tabernakel (van het Latijns: tabernaculum - `tent` of `hut`) is in de Tenach de tent van de samenkomst die de Israëlieten gebruikten voor de eredienst aan God tijdens de woestijnreis zoals beschreven in Exodus en de 300 jaar erna in het land Kanaän. ==Ontwerp== Het `model` van de tabernakel werd volgens he...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Tabernakel_(tent)

Tabernakel

De naam waaronder het draagbare heiligdom van de joden tijdens de tocht door de woestijn bekend is geworden wordt gebruikt voor een bergplaats in het ruim van een binnenschip, ook wel herft of herf. Het is een ondiepe ruimte direct onder het luik waar meertrossen en andere uitrusting opgeslagen word...
Gevonden op http://vaartips.nl/tipt.htm#tabernakel

Tabernakel

Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. [geen meervoud] de tent der zamenkomst (van Mozes, in het O.T.).
~, (-s), hut, tent, veldhut; bergplaats voor gewijde voorwerpen; (zeew.) plaats voor den kommandant (eener galei); [figuurlijk] [iemand] op zijne - komen, hem duchtig afrossen.
~EN, ow. [gelijkvloeiend] (ik tabernakelde, heb getaberna...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0023.htm

tabernakel

kastje op altaar met hosties, tent van de ark des verbonds
Jaar van herkomst: 1285 (CG Rijmb. )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Tabernakel

Let op: Spelling van 1858 tabernacle, Fr., tabernaculum, Lat., eene tent, loofhut der oude Joden. Ook wordt die plaats tabernakel genoemd, waarin, bij de Roomschgezinden, het ciboriüm of de monstrantie wordt bewaard; wijders eene plaats, om heilige of gewijde zaken te bergen; ook eene kleine verhevenhe...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Tabernakel

Klein kastje voor het bewaren van hosties. Vroeger ingebouwd in altaarstuk. Nu soms afzonderlijk of in een zijmuur
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10407

Tabernakel

Een heilgdom of tempel
Een van een baldakijn voorziene nis voor een beeld. 12-2: ‘St. Marcus’ Donatello
Het draagbare heiligdom waarin de joden de Ark des Verbonds bewaarden. 8-2: De consecratie van het tabernakel en zijn priesters
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10443

Tabernakel

Kluis op hoofd- of zijaltaar, soms binnenin bekleed met zijde en van buiten omhangen met gordijnen in liturgische kleur, waarin de geconsacreerde hostie bewaard worden.
Zie: altaar, liturgische kleuren, sacramentsaltaar.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10694

tabernakel

Kastvormige bewaarplaats voor de Eucharistie ('het Lichaam van Christus', de geconsacreerde hostie). Het komt voort uit de middeleeuwse baldakijnvormige overhuiving van het altaar door middel van doeken of gordijnen, het ciborium (waarvan de naam van de ciborie afstamt). Het tabernakel staat vrij in het priesterkoor (zie ook sacramentshuis) of maak...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10695

Tabernakel

(1) Cilindrische pot aan dek, waarin de mast wordt vastgezet. Het tabernakel is met verticale knieplaten aan het dek vastgezet. Op moderne schepen wordt de mast doorgaans slechts weinig belast, omdat laadgerei veelal ontbreekt. De mast dient hoofdzakelijk om navigatie- en communicatiemiddelen op te bevestigen. (2) Ook: uitwip.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10827

Tabernakel

Benaming voor het verplaatsbare heiligdom van God tijdens Israëls tocht door de woestijn. Ook ontmoetingstent* genoemd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11071

tabernakel

Oorspronkelijk de tent waarin de Isra?lieten tijdens hun tocht door de woestijn de Ark des Verbonds bewaarden
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11090

tabernakel

kastje op altaar met hosties, tent van de ark des verbonds (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/tabernakel

Tabernakel

Lat. tabernaculum, tentje, hutje; in de architectuur een van zuilen en een puntig dak gebouwd sierhuisje, vaak voor beelden, bijvoorbeeld op gotische schoorpijlers; schrijn voor het bewaren van gewijde hosties; door pijlers gedragen bovenbouw van een altaar (ciborie).
Gevonden op http://www.stedentipsvoortrips.nl/glossarium/termen.htm

Tabernakel

[Levensbeschouwing] Kast met het gewijde brood
Gevonden op https://quizlet.com/66771716/levensbeschouwing-begrippen-ch-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.