Zoek op

Te kust en te keur

Spreekwoorden: (1914) Te kust en te keur,
d.w.z. naar wil (of wensch) en naar keuze, naar zijn welgevallen; gewoonlijk in verbinding met het werkwoord gaan. De woorden kust en keur drukken zinverwante begrippen uit, die thans als identiek worden opgevat (zie n<sup>o<-sup>. 1250); beide komen reeds in de middel...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_1327.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.