Zoek op

Telegramstijl

Telegramstijl is taalgebruik dat uitzonderlijk bondig is, doordat woorden die ertoe dienen welgevormde zinnen te genereren, maar die niet strikt noodzakelijk zijn voor het begrip van de boodschap, worden weggelaten. De telegramstijl is eigenlijk geen opzichzelfstaande stijl; dat laatste begrip duidt zowel woordkeus, zinsstructuur, eventueel beelde...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Telegramstijl
Geen exacte overeenkomst gevonden.