Zoek op

uitvoerquote

internationaal: Percentage dat de goederenuitvoer bedraagt van het bruto binnenlands product (Schöndorff c.s.). - Zie ook: ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=uitvoerquote

Uitvoerquote

Dit uitvoerquote is de exportwaarde van goederen en diensten. De uitvoerquote wordt uitgedrukt in het percentage dat de goederenuitvoer bedraagt van het BBP.
Gevonden op https://www.finler.nl/uitvoerquote/

Uitvoerquote

De uitvoer in verhouding tot de productiewaarde (bij een bedrijfstak) of tot het bruto binnenlands product (bij de economie als geheel).

Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=718
Geen exacte overeenkomst gevonden.