VOORZIENINGEN (7x)

Opzoeken
Zoek definities in 1177 woordenboeken en woordenlijsten

voorzieningen

Onder voorzieningen wordt verstaan alles wat het genieten van attracties mogelijk maakt. Bijvoorbeeld: wegen, hotels, campings, restaurants. Zie ook `accomodaties`.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_toeris.htm

voorzieningen

Alles dat het genieten van attracties mogelijk maakt (bijvoorbeeld wegen, hotels, campings, restaurants).
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_toeris.htm

voorzieningen

In het VN-verdrag (EcSoCu) is het recht op maatschappelijke voorzieningen en verzekeringen vastgelegd. Het verdrag is verder weinig specifiek op dit punt. Vastgelegd is de verplichting tot betaald verlof of uitkeringen voor moeders rond de bevalling. Het recht op een werkloosheidsuitkering, dat wel in de Universele verklaring staat, is niet terug t...
Gevonden op http://www.amnesty.nl/encyclopedie_lemma/1696

voorzieningen

Middelen of maatregelen waarmee ergens voor gezorgd kan worden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10628

voorzieningen

De Wmo draagt ertoe bij dat álle burgers kunnen participeren in de samenleving. De Wmo is van kracht sinds 1 januari 2007 en verving de Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG) en delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
Gevonden op http://www.structuurvisieutrechtseheuvelrug.nl/Woordenlijst/tabid/2191/lang

voorzieningen

materialen en diensten die ingezet worden om ziekten te voorkomen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11095

Voorzieningen

[boekhouden] - Een voorziening is boekhoudkundig een grootboekrekening waarop meestal periodiek bedragen worden gestort met als oogmerk het saldo op enig moment in de toekomst aan te wenden voor het doel waar de voorziening oorspronkelijk voor gevormd werd, bijvoorbeeld groot onderhoud gebouwen, voor pensioen in eigen behee...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Voorzieningen_(boekhouden)
Geen exacte overeenkomst gevonden.