Zoek op

Vacantie

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (...ën), vrije (school-) tijd, rusttijd, verpoozing, tijd waarin het vergund is niet te werken; kamer van -, regtbank of gerechtshof zitting houdende in de vacantie (en aan wier werkzaamheden niet door alle leden wordt deelgenomen).
~DAG, m. (-en).
~TIJD, m. (-en).
~WEEK, v. (...eken).
~WERK...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0025.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.