Zoek op

Vakantiedagen

De op jaarbasis overeengekomen doorbetaalde vakantiedagen incl. extra vrije dagen toegekend op grond van leeftijd, functie, anciënniteit e.d.

Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=730

vakantiedagen

Iedere medewerker heeft recht op 20 vakantiedagen per jaar. In de verschillende CAO’s zijn echter meestal meer vakantiedagen vastgelegd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

vakantiedagen

Wat betreft de vakantiedagen: de wet zegt dat iedereen recht heeft op een aantal vakantiedagen per jaar. Voor mensen beneden de 18 jaar is dat vier maal het aantal werkdagen dat men per week werkt; voor mensen boven de 18 is het drie maal het aantal werkdagen dat men per week maakt. In de praktijk is het aantal vakantiedagen vaak hoger.Iedereen hee...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10977

Vakantiedagen

Tijdens je zwangerschapsverlof bouw je gewoon je vakantiedagen op. Ook als die dagen verplichte vakantiedagen zijn en in een van tevoren vastgelegde periode vallen, zoals bijvoorbeeld in het onderwijs of in de bouw. Je werkgever kan dus niet zeggen dat je pech hebt dat je verlof in de gesloten periode van het bedrijf valt. Jouw vakantiedagen blijve...
Gevonden op http://www.medicinfo.nl/%7Be64161a0-3ffe-46b9-a5d6-68e1ca38b687%7D

Vakantiedagen

Iedereen in loondienst heeft recht op vakantiedagen, dwz dat het loon tijdens de vakantie wordt doorbetaald. De regel is dat u ook echt vakantie moet kunnen nemen. Uw werkgever en u behoren daarom goed overleg te voeren over de vakantie-periode. Een verzoek om vakantiedagen kan alleen worden afgewezen met een beroep op het bedrijfsbelang.
Gevonden op http://www.wattedoenbijontslag.nl/arbeid_woordenlijst/
Geen exacte overeenkomst gevonden.