Zoek op

Veenbaan

Een met zand aangelegde weg in een (hoog)veengebied die breed genoeg is voor een paard met een wagen. Vanaf deze veenbanen werd het veen gestoken en vervoerd. Als het veen was vergraven, werd de weg een stukje verlegd. Hierdoor ontstond na verloop van tijd een stelsel evenwijdig aan elkaar lopende veenbanen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10414
Geen exacte overeenkomst gevonden.