Zoek op

Vermogenskostenvoet

De vermogenskostenvoet van de onderneming is de prijs van het aan de onderneming beschikbaar gestelde vermogen. Dit vermogen bestaat uit eigen en vreemd vermogen waarbij de prijs van het eigen vermogen, vanwege het hogere risico, hoger is. Daarbij komt dat de prijs voor het vreemd vermogen fiscaal aftrekbaar is.
Ko = (EV-TV)ke+(VV-TV)(1-f)kv
ko = kostenvoet van de onderneming
ke = kostenvoet van het eigen vermogen
kv = kostenvoet van het vreemd vermogen
EV = marktwaarde van het eigen vermogen
VV = marktwaarde van het vreemd vermogen
TV = marktwaarde van het totaal vermogen
f = het belastingpercentage.
De taak van het bestuur van een onderneming is om gegeven de investeringsstructuur, de vermogenskostenvoet van de onderneming Ko te minimaliseren. ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10593

Vermogenskostenvoet

De vermogenskosten uitgedrukt in een percentage van het bedrag dat aan vermogen is aangetrokken. De vermogenskostenvoet van de onderneming is de prijs van het aan de onderneming beschikbaar gestelde vermogen.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/vermogenskostenvoet

Vermogenskostenvoet

De rendementseis die de bedrijfsleiding stelt ten aanzien van het totale vermogen. Dus het rentepercentage dat de bedrijfsleiding gebruikt om een redelijke vergoeding voor het totale vermogen van de onderneming vast te stellen. Dit rentepercentage werkt goed zolang de interest op het vreemde vermogen lager is dan de rendementseis. Anders schiet de ...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.