Zoek op

Verschraling

Een stelsel van maatregelen in het kader van natuurbeheer om in onnatuurlijk verrijkte bodems de oorspronkelijke voedingstoestand terug te brengen.
De van origine voedselarme Drentse zandgronden zijn door agrarische intensivering met onder meer bemesting en ontwatering, maar ook door voedselrijkere, zure neerslag voedselrijk geworden. Als gevol...
Gevonden op http://www.encyclopediedrenthe.nl/Verschraling
Geen exacte overeenkomst gevonden.