Zoek op

vervangingswaarde

consumenten en producenten - De prijs die bij vervanging van een goed op dit moment zou moeten worden betaald. Dit in tegenstelling tot de historische…
Gevonden op http://www.economischwoordenboek.nl/woordenboekEcoveb.html#3763

Vervangingswaarde

Een inschatting van de prijs waarvoor een kapitaalgoed op de inkoopmarkt kan worden aangeschaft. Als het gaat om de inschatting van de waarde op de verkoopmarkt, dan spreekt men van de opbrengstwaarde. Waardering tegen vervangingswaarde betekent dus dat men gebouwen, machines of voorraden regelmatig herwaardeert op basis van de actuele waarde, c.q....
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

Vervangingswaarde

De vervangingswaarde is de nieuwwaarde minus een bedrag in verband met waardevermindering door veroudering en slijtage, oftewel het bedrag dat nodig is om een gelijkwaardig goed te kunnen aanschaffen. Ook wel de dagwaarde genoemd.
Vandalisme
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

vervangingswaarde

Onder de vervangingswaarde verstaan we de prijs die geldt bij vervanging van een goed op het tijdstip van de waardering van dat goed. ( > beleggen > analyse > fundamenteel)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/vervangingswaard

Vervangingswaarde

Dit is een in art. 7:956 van het Burgerlijk Wetboek gedefinieerd begrip: het bedrag benodigd voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit, hoeveelheid, staat en ouderdom gelijkwaardige zaken
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Vervangingswaarde

De vervangingswaarde is het bedrag benodigd voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit, hoeveelheid, staat en ouderdom gelijkwaardige zaken. Dit is dus niet de prijs die betaald zou moeten worden om een zaak te vervangen door een nieuw exemplaar.
Gevonden op http://www.financenavigator.nl/wiki/Vervangingswaarde

VERVANGINGSWAARDE

1) Dagwaarde
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/VERVANGINGSWAARDE/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.