Zoek op

volatiliteit

financiële zaken: De volatiliteit of volatility is de mate waarin de koers van een financieel product (aandeel, obligatie, ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=volatiliteit

volatiliteit

bankrecht: maatstaf voor de beweeglijkheid van de koers van de onderliggende waarde. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/volatiliteit

VOLATILITEIT

1) Bewegelijkheid effectenkoers 2) Lichtzinnigheid 3) Vervliegbaarheid
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/VOLATILITEIT/1

Volatiliteit

In de financiële markten is de volatiliteit de mate van beweeglijkheid van de koers van een aandeel of een ander financieel product zoals een aandelenindex of valuta. Stabiele beursfondsen zoals Unilever en Royal Dutch Shell hebben een vrij lage volatiliteit. Aandelen die vaak en extreem bewegen zoals Crucell hebben daarentegen een hoge volatilit...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Volatiliteit

Volatiliteit

De volatiliteit is een maatstaf voor de beweeglijkheid van een koers. Het is de afwijking van een koers ten opzichte van het gemiddelde. Beleggers zien volatiliteit als maatstaf voor het risico dat gelopen wordt. Bij een hoge volatiliteit is er
Gevonden op http://valutawijzer.nl/woordenboek/volatiliteit/

volatiliteit

Beweeglijkheid van een koers (hoe hoger hoe prijziger).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10156

Volatiliteit

Maatstaf die de mate van beweeglijkheid van een belegging weergeeft.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10181

Volatiliteit

Is de maatstaf voor de beweeglijkheid van de koers van de onderliggende waarde (bvb een aandeel). Als koersen sterk op en neer bewegen, spreekt men van hoge volatiliteit. De term is vooral bij opties belangrijk. Opties op aandelen waarvan de koers sterk beweegt, dus erg volatiel is, zijn normaliter duurder dan opties op aandelen waarvan de koers re...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10353

Volatiliteit

Maatstaf die de mate van beweeglijkheid van een belegging weergeeft.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10374

Volatiliteit

Maatstaf voor de dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse of jaarlijkse afwijking naar boven of naar beneden van een berekende prijs- dan wel koersreeks ten opzichte van het gemiddelde. Bij beleggers is volatiliteit een maatstaf voor het risico dat gelopen wordt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10709

Volatiliteit

De beweeglijkheid (mate van koersstijging en-of daling) van één of meerdere aandelen, dan wel een gehele markt of beurs.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10783

Volatiliteit

Beweeglijkheid van eenaandeel, index of aandelenmarkt. Deze beweeglijkheid wordt gemeten op basis van de aan- en verkoop vanaandelen binnen een bepaalde periode. De historische volatiliteit kan gebruikt worden om de beweeglijkheid van de beurs over een bepaalde periode te toetsen. Dit zegt over het algemeen iets ove...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10820

Volatiliteit

Maatstaf voor de beweeglijkheid (omvang en frequentie) van koersbewegingen, meestal weergegeven in procenten op jaarbasis.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11080

Volatiliteit

Volatiliteit is de mate van koersstijging en-of daling van aandelen, een totale markt of beurs.
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Volatiliteit

Volatiliteit

De mate van schommelingen in het bedrijfresultaat van de onderneming. De mate van schommelingen in de waarde van obligaties als gevolg van veranderingen in het rentepercentage. De beweeglijkheid in de koersen van financiële instrumenten. Bij historische volatiliteit meet men de standaarddeviatie in verhouding tot de gemiddelde koersbeweging ...
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

Volatiliteit

Volatiliteit is een andere benaming voor beweeglijkheid.
Gevonden op http://www.homefinance.nl/algemeen/woordenlijst/woordenlijst_v.asp

Volatiliteit

1) De mate van schommelingen in het bedrijfsresultaat van de onderneming.
2) De mate van schommelingen in de waarde van obligaties als gevolg van veranderingen in het rentepercentage.
3) De beweeglijkheid in de koersen van financile instrumenten. Bij historische volatiliteit meet men de standaarddeviatie in verhouding tot de gemiddelde koersb...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Volatiliteit

De beweeglijkheid van een koers. De volatiliteit wordt door beleggers gebruikt om het risico van een belegging in te schatten. Hoe hoger de volatiliteit, hoe sterker de schommelingen in prijs.
Gevonden op https://lerenbeleggenvoorbeginners.com/kennisbank/effectenbeurs/volatilitei

volatiliteit

beweeglijkheid van aandelen en beurskoersen; specifieker: wisselvalligheid - Woordfeit: Volatiliteit duidt op het frequent verhandelen van aandelen. Dat heeft tot gevolg dat de koersen ervan voortdurend aan fluctuaties onderhevig zijn ? met andere woorden: wisselvallig, onstabiel zijn. Het woord volatiel betekent letterlijk `vluchtig,...
Gevonden op https://onzetaal.nl/uploads/nieuwsbrieven/volatiliteit.html

Volatiliteit

Een ander woord voor beweeglijkheid. De beleggingswereld gebruikt de term volatiliteit om de beweeglijkheid van de koers van een beleggingsproduct weer te geven. Een hoge volatiliteit wil zeggen dat toekomstige koersen een brede spreiding hebben. Ze kunnen dus erg veranderlijk zijn. Bij de prijsvorming van opties is volatiliteit een van de belangri...
Gevonden op https://www.abnamro.nl/nl/prive/beleggen/service/beleggers-abc/v.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.