Zoek op

voorlopig koopcontract

overeenkomstenrecht: voorlopige koopakte: schriftelijke overeenkomst waarin de koop van een huis wordt geregeld. De term ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/voorlopig koopcontract

Voorlopig koopcontract

Bedrieglijke term voor een overeenkomst die de aan- en verkoop van een huis regelt. Tekent u, dan zit u eraan vast, behoudens ontbindende bepalingen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10126

Voorlopig koopcontract

Voorlopig koopcontract is een misleidende term. Tekent u een voorlopig koopcontract, dan is de koop wel degelijk definitief, behoudens een terecht beroep op een eventuele ontbindende voorwaarde.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10264

Voorlopig koopcontract

Overeenkomst waarin alle zaken, inclusief de ontbindende voorwaarden, zijn opgenomen met betrekking tot de koop- en verkoop van onroerend goed. De aanduiding ‘voorlopig’ heeft enkel betrekking op het gegeven, dat de notaris voor de uiteindelijke eigendomsoverdracht moet zorgen. ‘Voorlopig’ moet dan ook niet verward worden met ‘vrijblijven...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10267

Voorlopig koopcontract

Misleidende term. Tekent u een voorlopig koopcontract, dan is de koop wel degelijk definitief, behoudens een terecht beroep op een eventuele ontbindende voorwaarde
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/V

Voorlopig koopcontract

Een voorlopig koopcontract wordt zo genoemd omdat voor de overgang van eigendom levering nodig is door het opmaken van een transportakte, gevolgd door inschrijving in de openbare registers. Het koopcontract is echter niet voorlopig, dit contract is bindend voor alle partijen en zonder een afspraak hierover kunnen de partijen niet onder deze verplic...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Voorlopig koopcontract

Schriftelijke overeenkomst van afspraken die de koper en verkoper van een huis met elkaar maken. De belangrijkste zaken die in een voorlopig koopcontract worden opgenomen zijn de verkoopprijs, datum van overdracht, kadastrale gegevens en ontbindende voorwaarden. Een voorlopig koopcontract is - anders dan de naam doet vermoede
Gevonden op https://huisa.nl/juridisch/voorlopig-koopcontract/

voorlopig koopcontract

[Maatschappijleer] schriftelijke koopovereenkomst tussen koper en verkoper van een woning.
Gevonden op https://quizlet.com/118694042/maatschappijleer-begrippen-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.