Zoek op

Waardevast pensioen

Pensioenaanspraken zijn waardevast indien zij na ingang of premievrijmaking jaarlijks worden verhoogd of verlaagd met het percentage waarmee een bepaalde prijsindex in een bepaalde periode is gestegen of gedaald.
Veelal worden dalingen niet direct doorgevoerd, maar wordt gewacht tot het tijdstip waarop latere stijgingen deze dalingen hebben geco...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Waardevast pensioen

Pensioenaanspraken zijn waardevast als ze na ingang of tussentijdse premievrijmaking worden aangepast aan de ontwikkeling van het prijsindexcijfer.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10474

Waardevast pensioen

Pensioenaanspraken zijn waardevast indien zij na ingang of premievrijmaking jaarlijks worden verhoogd of verlaagd met het percentage waarmee een bepaalde prijsindex in een bepaalde periode is gestegen of gedaald. Veelal worden dalingen niet direct doorgevoerd, maar ‘op de lat geschreven’ tot het tijdstip waarop latere stijgingen deze dalingen h...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10709

Waardevast pensioen

Uw pensioenaanspraken zijn waardevast als ze jaarlijks worden verhoogd of verlaagd met het percentage waarmee de prijzen in een bepaalde periode zijn gestegen of gedaald. Als het pensioen wordt verhoogd, heet dat toeslag.
Gevonden op https://pensioenkijker.nl/home/begrippen/begrippen-u-z

Waardevast pensioen

Onder een waardevast pensioen wordt een pensioen verstaan waarbij de pensioenaanspraak jaarlijks verhoogd worden met het percentage waarmee de prijzen zijn gestegen.
Gevonden op http://www.homefinance.nl/algemeen/woordenlijst/woordenlijst_w.asp

Waardevast pensioen

Je pensioenaanspraken zijn waardevast als ze jaarlijks worden verhoogd of verlaagd met het percentage waarmee de prijzen in een bepaalde periode zijn gestegen of gedaald. De toeslagverlening van pensioen is nagenoeg altijd voorwaardelijk. Dat betekent dat er alleen een toeslag wordt verleend indien daar genoeg geld voor is.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.