Zoek op

werkbare dagen

Huidige uitdrukking geeft het tegengestelde: onwerkbaar weer. Werkdagen waarop normaal doorgewerkt kan worden in de bouw. Niet werkbare dagen zijn dagen waarop het weer het werk niet toelaat, maar ook vakanties en roostervrije dagen zoals tussen Kerst en Nieuwjaar. Uitgegaan wordt van 180 werkbare dagen. Zie onwerkbaar weer.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10065

Werkbare dagen

Dagen waarop het weer van dien aard is dat de bouwwerkzaamheden kunnen worden voortgezet. Bij het maken van een bouwplanning wordt uitgegaan van 180 werkbare dagen per jaar.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10766

Werkbare dagen

Alle dagen waarop bouwwerkzaamheden verricht kunnen worden. Het aantal werkbare dagen in een jaar bestaat uit alle werkdagen met uitzondering van feestdagen, vakanties en dagen waarop weersomstandigheden het bouwen onmogelijk maken.
Gevonden op https://huisa.nl/juridisch/werkbare-dagen/
Geen exacte overeenkomst gevonden.