Zoek op

werknemersverzekering

algemeen overheid: Sociale verzekering die werknemers onder bijkomende voorwaarden beschermt tegen inkomensverlies door ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=werknemersverzekering

Werknemersverzekering

Verzekering voor werknemers, d.w.z. personen die werkzaam zijn op grond van een arbeidsovereenkomst.

Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=2790

Werknemersverzekering

Een verzekering voor werknemers: uitkeringen en voorzieningen op basis van deze verzekeringen worden bekostigd uit de door werkgevers en werknemers betaalde premies.
De werknemersverzekeringen zijn:
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Werknemersverzekering

Sociale verzekering die geldt voor alle werknemers in Nederland. Voorbeelden van werknemersverzekeringen zijn de WAO-WIA en de Werkloosheidswet.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10709

Werknemersverzekering

Werknemersverzekeringen zijn in Nederland verplichte, publiekrechtelijke verzekeringen voor werknemers en met hen gelijkgestelden. De verzekeringen voorzien in een uitkering in geval van onvrijwillige werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. De verzekeringen zijn per wet geregeld. Ze zijn over het algemeen verplicht voor werknemers, hetgeen wil zegg...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Werknemersverzekering
Geen exacte overeenkomst gevonden.