Zoek op

wet

rechtswetenschap: rechtsnorm met wetgevende kracht aangenomen door het federale parlement (Kamer van Volksvertegenwoordigers ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=wet

wet

staatsrecht: in algemene zin: door de overheid uitgevaardigde rechtsregel;van belang ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=wet

wet

de wet zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [wɛt] Verbuigingen:   wet|ten (meerv.) 1) regel die door de overheid is vastgesteld en waaraan iedereen zich moet houden Voorbeelden:   `volgens de wet verboden`, `de wet ontduiken`een wet van Meden en Perzen...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/wet

wet

•een door de overheid opgestelde regel.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/wet

wet

Wanneer begrippen uit de poetica-1 en de retorica normatief worden gehanteerd, spreekt men van wetten of regels. Zo zijn de aanvankelijk descriptief bedoelde
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

Wet

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (-ten), algemeene voorschriften waaraan allen (in eene beschaafde maatschappij) zich moeten onderwerpen; reglement van een genootschap enz.); [spreekwoord] nood breekt -, (zie op NOOD); eene stalen (onveranderlijke) -; de heeren van de -, de overheidspersonen, regeerders; (eertijds.) de - verzetten, vera...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0026.htm

Wet

Arbo Wet administratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10188

Wet

Arob Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10188

Wet

BEU Wet Beperking Export Uitkeringen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10188

Wet

Bia Tijdelijke met beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria (vervalt per december 2016)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10188

Wet

IB 2001 Wet op de Inkomstenbelasting 2001
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10188

Wet

LB 1964 Wet op de Loonbelasting 1964
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10188

Wet

Pemba Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschikheidsverzekeringen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10188

Wet

REA Wet (Re)integratie arbeidsgehandicapten
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10188

Wet

SUWI Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10188

Wet

TBA Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10188

Wet

TZ Wet terugdringing ziekteverzuim
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10188

Wet

Een geheel van regels waar men zich in zijn gedrag aan moet houden, of je dat nu leuk vindt of niet.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10208

Wet

algemene en permanente rechtsregel die door het parlement is aangenomen (zie ook decreet* en ordonnantie*)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10366

wet

Een schriftelijke regel van een overheid die voor alle burgers geldt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Wet

Wet, bij een echtscheiding kan de rechtbank enkel beslissingen nemen die binnen de grenzen van de wet liggen. De rechter kan dus niet zomaar beslissen wat hij goed vindt, of wat het 'gezond verstand' voorschrijft. In het Burgerlijk wetboek staat met betrekking tot echtscheiding beschreven onder wel...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10788

Wet

Bindende, gezaghebbende (levens-) regel (s). De herkomst kan - natuurkundig (bijvoorbeeld de wet van Ohm) zijn, of - uitgegaan zijn van God, of - uitgegaan zijn van de mens (rechtsregels: bijvoorbeeld de Grondwet).
Gevonden op http://www.filosofischwoordenboek.nl/content/wet.html

wet

regel van de overheid waar iedereen zich aan moet houden vb: iedereen moet de wet kennen
het is geen wet van Meden en Perzen [geen regel waar iedereen zich aan moet houden]
hem de wet voorschrijven [zeggen wat hij wel of niet mag doen]
wet is wet [de wet moet nageleefd worden, al is het moeilijk]
hij staat bo...
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=wet

wet

[Nederlands] door de overheid vastgesteld voorschrift,vaste regel
Gevonden op https://quizlet.com/104675791/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.