Zoek op

Wijding

Wijding is een rituele handeling waardoor personen, plaatsen of zaken aan een god worden toegeheiligd, hetzij om ze te bestemmen voor de eredienst, hetzij om de genade van de god van het christendom over de betrokken personen of zaken af te smeken. Zo kan men bijvoorbeeld in het christendom gewijd worden tot diaken, priester of bisschop. Het gebru...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Wijding
Geen exacte overeenkomst gevonden.