Zoek op

Yield ratio

De yieldratio geeft aan hoe de rente zich verhoudt tot het dividendrendement. ( > sparen en lenen)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/yieldratio.htm

Yield ratio

De verhouding tussen het rendement van het dividend (dividend gedeeld door de beurskoers) van de aandelen en het rendement op de kapitaalmarkt (risicovrije rente).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10237

Yield-ratio

Verhouding tussen het dividendrendement (dividend gedeeld door beurskoers) op aandelen en het rendement op de kapitaalmarkt.
De earnings yield-ratio geeft een verhouding weer tussen de rente en de koers-winstverhouding.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Yield-ratio

Verhouding tussen het dividendrendement (dividend gedeeld door beurskoers) op aandelen en het rendement op de kapitaalmarkt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10768

Yield-ratio

De yield-ratio is de verhouding tussen het aandelendividendrendement (dividend gedeeld door beurskoers) en het kapitaalmarktrendement.
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Yield-ratio

Yield ratio

Verhouding tussen het dividendrendement op aandelen en het rendement op de kapitaalmarkt. De yieldratio is een graadmeter hoe de rente zich verhoudt tot het dividendrendement.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/yield-ratio

Yield-ratio

De yield-ratio geeft de verhouding weer tussen het (gemiddelde) dividendrendement op aandelen en het (gemiddelde) rendement op de kapitaalmarkt (staatsleningen).
Gevonden op http://www.homefinance.nl/algemeen/woordenlijst/woordenlijst_y.asp

Yield-ratio

De yield-ratio geeft de verhouding weer tussen het (gemiddelde) dividendrendement op aandelen en het (gemiddelde) rendement op de kapitaalmarkt (staatsleningen).
Gevonden op https://www.abnamro.nl/nl/prive/beleggen/service/beleggers-abc/y.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.