Zoek op

Zeggeveen

Veen gevormd in de stroomdalen. Het bestaat overwegend uit de wortelmassa van verschillende zeggesoorten (Carex). Plaatselijk komt hierin wat riet (Phragmites) voor. Geregeld worden ook zaadjes van waterdrieblad (Menyanthes) aangetroffen. Verder komen er nogal wat bladmossen in voor. De kleur is overwegend geelbruin. Zeggeveen in de stroomdalen is ...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Zeggeveen

zeggeveen

Veen voornamelijk bestaand uit de resten van zegge (zie ook pijpert).
Gevonden op http://aggregates-catalogue.nl/woordenboek/
Geen exacte overeenkomst gevonden.