Zoek op

Zelfmanagement

Een eigen koers kiezen en weten te realiseren in en buiten de organisatie, rekening houdend met de eigen sterke en zwakke kanten, interessen, waarden en ambities.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10005
Geen exacte overeenkomst gevonden.